Česká verze   English version

Villa Dreucici

Svatební den

Harmonogram

Před svatebním dnem:

 • Zaslání plánku zasedacího pořádku (seznamu jmen) pro výrobu jmenovek určených na svatební tabuli (označit děti, které potřebují dětskou židli, handicapované hosty, apod. z důvodu vytvoření většího komfortu pro tyto hosty)
 • Schválení hudby zvolené k obřadu, slavnostnímu obědu, případně další hudby
 • Zavezení převlečení a ostatních potřebných věcí

Doporučujeme: zkouška nástupu na obřad SVATEBNÍ DEN - Příprava + ostatníPříjezd cukrárny s dortem a výslužkami, v prostoru je připravena šatna pro nevěstu a ženicha

Příjezd hostů:

 • Příjezd ženicha, svědků
 • Příjezd hostů
 • Parkování aut, příp. autobusu před tvrzí (v případě špatného počasí – auto ženicha a nevěsty vjede do dvora)
 • Hosté procházejí otevřenou bránou tvrze na nádvoří kde je decentně uvítá ceremoniář obřadu a hostiny, který průběh dne citlivě organizuje (popřípadě hosty postupně vítá ženich nebo někdo z rodiny, ceremoniář organizuje)
 • Obsluhující personál nabízí hostům uvítací pohár (víno, pivo, nealko) a lehké občerstvení
 • V prostoru Velkého dvora jsou umístěny dobové rekvizity, před stájemi zvířat (ovce, osel, koně) dřevěné necky se zeleninou určenou pro krmení (hosté mohou zvířata krmit)
 • Hraje audio hudba (dle předem dohodnutého výběru)
 • Na viditelném místě je umístěn zasedací pořádek hostů u svatební tabule
 • Hosté se mohou posadit ke stolům v krytých podloubích a vyčkat začátku obřadu

Příjezd Matriky

předání všeho potřebného matrikářce (OP, prstýnky, příp. další) předem určenou osobou (nejlépe jeden ze svědků ženicha a nevěsty)

Před obřadem

Příjezd nevěsty - Ceremoniář seřadí hosty u brány Malého dvora, brána je slavnostně zvednuta. První prochází ženich s maminkou, dále svědci a ostatní hosté (hraje hudba příchodu ženicha). Hosté prochází až k místu obřadu, kde se postupně usadí a vyčkají příchodu nevěsty. Za hudebního doprovodu přichází nevěsta (hudba příchodu nevěsty). V prostoru obřadu je u vchodu připraven stůl pro dary.

Obřad:

Vyzdobený prostor pro obřad: malý dvůr – vyzdobeno závěsy a květinami, od brány je natažen koberec k místu obřadu, lavice pro hosty. V případě nepříznivého počasí se obřad koná v prostoru přízemí třípodlažní budovy, závěsy ve zlaté barvě, prostor před krbem je vybaven obřadním stolkem, po stranách jsou lavice pro hosty, od vchodu k místu obřadu je natažen koberec, vyzdobeno květinami
Za účasti oddávajícího a matrikářky probíhá obřad.

Přípitek po obřadu:

Personál rozdá všem zúčastněným přípitek. Novomanželé si připijí s oddávajícím a matrikářkou, hosté postupně přichází k novomanželům, blahopřejí a připíjejí si s nimi. Hraje audio hudba (dle předem schváleného výběru). Personál rozdá hostům rýži. Ceremoniář postaví hosty do „špalíru“ podél koberce. Novomanželé odchází z místa obřadu, hosté hází rýži pro štěstí. Dle dohody rozdá personál odcházejícím hostům výslužky.

Focení:

Novomanželé a hosté se fotí na vybraných místech.
Doporučujeme: celkové foto ze střechy velkého podloubí.

Hraje audio hudba, personál nabízí hostům nápoje, příp. lehké občerstvení ve formě kanapek.

Uvedení hostů do hodovní místnosti:

Novomanželé jsou uvítáni ceremoniářem (majitelem tvrze) před vchodem do hodovní místnosti, následuje přípitek s novomanžely (rozbití talíře pro štěstí a společný úklid střepů).
Možnost: ženich přenese nevěstu přes práh.
Ceremoniář vyzve hosty k následování novomanželů do hodovní místnosti.


Svatební hostina:

Svatební tabule je připravena na dřevěných stolech (inventář dle zvoleného menu) s ubrusy a potahy na židlích v dohodnuté barvě (včetně několika rezervních míst).
světlení interiéru svíčkami v lampičkách a svícnech (vysokých stojanových a malých stolních) a přisvícení elektrickými světly.
Hraje reprodukovaná hudba (dle vlastního nebo předem schváleného výběru).
Hosté se usazují dle zasedacího pořádku, jež měli možnost shlédnout před vchodem a orientují se dle jmenovek na každém místě.
Ceremoniář uvítá hosty a v krátkosti je seznámí s historií tvrze.

Proslovy hostů:
 • Přípitek hostů s novomanželi,
 • Servírování nápojů,
 • Postupné servírování pokrmů dle menu,
 • průběžné servírování nápojů dle požadavků hostů
 • Servis hlavního jídla ve skleněných pánvích na hořící ohříváky
 • Servírování dortu a následný první tanec novomanželů:
 • Ceremoniář oznámí všem servírování svatebního dortu.
 • Diskotéka je připravena.
 • Za zvuku fanfár se servíruje svatební dort.
 • Nevěsta krájí první porce dortu pro své hosty, dále pokračuje obsluha.
 • Hostům je nabízena káva/čaj.
 • Ceremoniář vyhlásí první tanec novomanželů (hudba dle dohodnutého výběru).
 • Novomanželé tančí uprostřed kroužku hostů (ceremoniář vyzve hosty k vytvoření kruhu).
 • Probíhají jednotlivé tance hostů s novomanželi.
 • Hraje audio hudba k tanci, volná zábava.
 • Servírování selete o otevírání rautu.
 • Otevření rautového stolu, občerstvování nápoji z baru
 • Za zvuku fanfár se servíruje pečené selátko s nádivkou, flambované před zraky hostů, volná zábava, tanec, hry.
 • Osvětlení exteriéru loučemi a přisvíceno elektrickými světly.
 • Volná zábava, hry.
 • Hosté jsou pozváni na nádvoří tvrze, kde novomanželé, příp. další vybraní hosté vypustí světelná létající přáníčka.

Závěr:

Odjezd novomanželů.
Hosté postupně odjíždí, personál vydává hostům výslužky dle instrukcí novomanželů.
Odjezd novomanželů, personál připraví výslužku pro novomanžele k odvozu následující den (dle dohody s novomanžely).
Novomanželé si odvezou zbytek svých věcí (dary, nevydané občerstvení, atd.)Home  |  Privacy  |  Accessibility  |  Nahoru

Stránky villadreucici.eu obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 | Google Pagerank - www.villadreucici.eu | S-Rank - www.villadreucici.eu | JyxoRank - www.villadreucici.eu |

Copyright Villa Dreucici, all rights reserved. © 2009
Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster
Optimalizace PageRank